Showa Shock Piston X-Ring

$53.90
Part No. 22-390-18

Showa Shock Piston Back Up X-Ring

$16.50
Part No. 22-390-16

50mm Piston O-Ring

$6.31
Part No. 22-390-10

50mm Piston O-Ring

$4.29
Part No. 22-390-14

44mm Piston O-Ring

$3.00
Part No. 22-390-02

36mm Piston O-Ring

$2.05
Part No. 22-390-04

40mm Piston O-Ring

$2.05
Part No. 22-390-06

46mm Piston O-Ring

$2.05
Part No. 22-390-08