Yacugar Progressive Fork Springs Harley XR1200X

Harley-Davidson 2009-2013 XR1200X (& Shim Kit)
$356.36
Part No. 38.44.0292-1

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Harley 2009-2013 XR1200X (& Shim Kit)
$356.36
Part No. 38.44.1104Z

Yacugar Progressive Fork Springs 1190 Adventure (inc ABS/non-EDS)

KTM 2013+ 1190 Adventure (inc ABS/non-EDS)
$285.46
Part No. 38.44.1045-6

Yacugar Progressive Fork Springs 1995-2001 XRV750 Africa Twin

Honda 1995-2001 XRV750 Africa Twin
$285.46
Part No. 38.44.0476B

Yacugar Progressive Fork Springs 1996 DR800 DUAL S

Suzuki 1996 DR800 DUAL S
$285.46
Part No. 38.44.1086-3

Yacugar Progressive Fork Springs 1997-2003 XF650 Freewind

Suzuki 1997-2003 XF650 Freewind
$285.46
Part No. 38.44.0597B

Yacugar Progressive Fork Springs 2001-2008 VTX1800

Honda 2001-2008 VTX1800
$285.46
Part No. 38.44.0552

Yacugar Progressive Fork Springs 2006-2016 FXDWG Dyna Wide Glide

Harley-Davidson 2006-2016 FXDWG Dyna Wide Glide
$285.46
Part No. 38.44.0246-6

Yacugar Progressive Fork Springs 2007+ G650X Challenge

BMW 2007+ G650X Challenge
$285.46
Part No. 38.44.0037-2

Yacugar Progressive Fork Springs 2007-2008 G650X Country

BMW 2007-2008 G650X Country
$285.46
Part No. 38.44.0038

Yacugar Progressive Fork Springs 2008-2012 F800GS

BMW 2008-2012 F800GS
$285.46
Part No. 38.44.0023-2

Yacugar Progressive Fork Springs 2008-2012 F800GS (Big Tank)

BMW 2008-2012 F800GS (Big Tank)
$285.46
Part No. 38.44.0023-1

Yacugar Progressive Fork Springs 2008-2016 WR250 R/X

Yamaha 2008-2016 WR250 R/X
$285.46
Part No. 38.44.1550A

Yacugar Progressive Fork Springs 2009-2013 FXDF Dyna FatBob

Harley-Davidson 2009-2013 FXDF Dyna FatBob
$285.46
Part No. 38.44.0246-1

Yacugar Progressive Fork Springs 2016+ CRF1000L (inc ABS/DCT)

Honda 2016+ CRF1000L (inc ABS/DCT)
$285.46
Part No. 38.44.0401-3

Yacugar Progressive Fork Springs 2016+ CRF1000L (inc ABS/DCT)

Honda 2016+ CRF1000L (inc ABS/DCT)
$285.46
Part No. 38.44.0401-4

Yacugar Progressive Fork Springs 2016+ FJR1300 (non-E/AE)

Yamaha 2016+ FJR1300 (non-E/AE)
$285.46
Part No. 38.44.1409-2

Yacugar Progressive Fork Springs Benelli Cafe Racer

Benelli 2010+ Cafe Racer (50mm Fork)
$285.46
Part No. 37.44.1313-2

Yacugar Progressive Fork Springs Benelli Century Cafe Racer

Benelli 2011+ Century Cafe Racer (50mm Fork)
$285.46
Part No. 37.44.1313-3

Yacugar Progressive Fork Springs Benelli TNT Sport / Sport Evo

Benelli TNT Sport / Sport Evo (50mm Fork)
$285.46
Part No. 37.44.1329-2

Yacugar Progressive Fork Springs Buell 1125CR

Buell 2008-2009 1125CR
$285.46
Part No. 38.44.0119-1

Yacugar Progressive Fork Springs FXDL Dyna Lowrider

Harley-Davidson 2014-2016 FXDL Dyna Lowrider
$285.46
Part No. 38.44.0246-4

Yacugar Progressive Fork Springs KTM 1190R Adventure (ABS/non-EDS)

KTM 2013+ 1190R Adventure (ABS/non-EDS)
$285.46
Part No. 38.44.1045-7

Yacugar Progressive Fork Springs KTM 2003-2004 950 Adventure

KTM 2003-2004 950 Adventure
$285.46
Part No. 38.44.1049-2

Yacugar Progressive Fork Springs KTM 2003-2004 950 Adventure S

KTM 2003-2004 950 Adventure S
$285.46
Part No. 38.44.1049-4

Yacugar Progressive Fork Springs KTM 2005-2006 950 Adventure

KTM 2005-2006 950 Adventure
$285.46
Part No. 38.44.1049-3

Yacugar Progressive Fork Springs KTM 2005-2006 950 Adventure S

KTM 2005-2006 950 Adventure S
$285.46
Part No. 38.44.1049-5

Yacugar Progressive Fork Springs KTM 2006-2013 990 Adventure

KTM 2006-2013 990 Adventure
$285.46
Part No. 38.44.1049-6

Yacugar Progressive Fork Springs KTM 2007-2008 990 Adventure S

KTM 2007-2008 990 Adventure S
$285.46
Part No. 38.44.1049-8

Yacugar Progressive Fork Springs KTM 2008-2011 690 Enduro

KTM 2008-2011 690 Enduro
$285.46
Part No. 38.44.1045-8

Yacugar Progressive Fork Springs KTM 2009-2010 990 Adventure R

KTM 2009-2010 990 Adventure R
$285.46
Part No. 38.44.1049-7

Yacugar Progressive Fork Springs KTM 2014-2016 690 Enduro R (ABS)

KTM 2014-2016 690 Enduro R (ABS)
$285.46
Part No. 38.44.1045-9

Yacugar Progressive Fork Springs Moto Morini Corsaro 1200

Moto Morini Corsaro 1200
$285.46
Part No. 38.44.1079-1

Yacugar Progressive Fork Springs MV Agusta 2000-2003 F4S

MV Agusta 2000-2003 F4S
$285.46
Part No. 38.44.1082-1

Yacugar Progressive Fork Springs MV Agusta F4 1000R

MV Agusta 2010+ F4 1000R
$285.46
Part No. 38.44.1080-2

Yacugar Progressive Fork Springs Thunderbird 1600/1700

Triumph 2009-2014 Thunderbird 1600/1700
$285.46
Part No. 38.44.1321-1

Yacugar Progressive Fork Springs VRSCF Muscle (USD Fork)

Harley-Davidson 2009-2016 VRSCF Muscle (USD Fork)
$285.46
Part No. 38.44.0275-1

Yacugar Progressive Fork Springs Yamaha 1991+ XTZ660

Yamaha 1991+ XTZ660
$285.46
Part No. 38.44.2035-2

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Honda 1993 RS125R - WP Forks + Shock
$285.46
Part No. 37.44.0032

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Honda 1995-2001 XRV750 Africa Twin
$285.46
Part No. 38.44.0629-1

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Suzuki 1997-2003 XF650 Freewind
$285.46
Part No. 38.44.1195-3

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Yamaha 2008-2016 WR250 R/X
$285.46
Part No. 38.44.2012-5

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Yamaha 1989+ XTZ750 Super Tenere
$285.46
Part No. 38.44.0344E

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Honda 1988-1994 XRV750 Africa Twin
$285.46
Part No. 38.44.0476A

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Benelli 2004+ TNT1130
$285.46
Part No. 38.44.1032B

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Moto Morini Corsaro 1200
$285.46
Part No. 38.44.1032C

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Benelli 2010+ Cafe Racer (50mm Fork)
$285.46
Part No. 38.44.1032F

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Benelli 2011+ Century Cafe Racer 50mm
$285.46
Part No. 38.44.1032G

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Benelli Tornado 1130 (50mm Fork)
$285.46
Part No. 38.44.1032H

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Benelli TNT Sport / Evo (50mm Fork)
$285.46
Part No. 38.44.1032I

Yacugar Progressive Front Fork Springs

KTM 2014-2016 690 Enduro R (ABS)
$285.46
Part No. 38.44.1059B

Yacugar Progressive Front Fork Springs

Harley-Davidson 2008-2010 XR1200
$285.46
Part No. 38.44.1077B